Om oss

I det förebyggande arbetet inom Lundens Djurhälsovård AB arbetar vi med en fastställd checklista. Denna innehåller de punkter som är mest betydelsefulla för att förhindra spridning av smitta, som t.ex. salmonella. Varje punkt poängbedöms vilket innebär att vi inte bara kan se vad som händer på de enskilda gårdarna utan också vad som händer generellt med varje punkt. Inom Lundens Djurhälsovård sker också en fortlöpande provtagning med tex övervakning av resistensläge och kontroll av om vaccinationsprogrammet fungerar. Ofta kan detta arbete lätt integreras i det vanliga arbetet på gården. Lundens Djurhälsovård svarar också på remisser och deltar i SJVs referensgrupp Gris. Vi erbjuder också en försäkring via Dina Försäkringar som omfattar utbrott av PRRS, salmonella, APP, Influensa och Mycoplasma. För en besättning som inte är ansluten till hälsokontroll ersätter staten 50% vid ett salmonellautbrott. Med besättningen ansluten till hälsokontroll ersätts 70%, och med vår försäkring kommer ersätttningsnivån upp i 91%.