Andrea Larsson

Veterinär

Hej, jag är Lundens nya djurhälsoveterinär med stort intresse för lantbruksdjuren och smittskydd. Jag är veterinär sedan 2018, utbildad i Uppsala. Jag började därefter min tjänstgöring i blandad praktik och träffade allt från sällskapsdjur och häst till fjäderfä, gris och nöt. Framöver kommer jag framförallt att arbeta med gris och enstaka häst eller smådjur. Jag ser fram emot att träffa flera av er på gårdarna efterhand som jag kommer in i arbetet och hoppas kunna bidra till god djurhälsa med mitt veterinära perspektiv.