Lundens Djurhälsa AB

Vår vision är att göra varje kund framgångsrik. Vi ser oss själva som katalysatorer av ny kunskap, vilket innebär att vi inhämtar de senaste forskningsrönen och värderar, anpassar och omsätter dessa i våra besättningar. Vi vill att våra kunder skall kunna så mycket som möjligt och ha tillgång till den senaste kunskapen.

Vi jobbar som besättningsveterinärer i besättningar med smågrisproduktion, slaktgrisproduktion, suggnav och satelliter. Vi arbetar med att se helheten i besättningen och har en unik bredd i vår kompetens. Förutom utbildning inom veterinärmedicin har vi också utbildning inom såväl ledarskap som ekonomi och ingenjörsvetenskap.

Verksamheten bygger på regelbundna och planerade besättningsbesök, oftast inom ramen för villkorad läkemedelsanvändning. Vårt mål är att hela tiden flytta fram hälsoläge och produktion så att resultaten ständigt förbättras. Vi löser problem och hjälper till med råd som ökar produktiviteten, exempelvis så att tillväxten på smågrisarna ökar, smittrycket sänks, spädgrisdödligheten minskar och antalet födda ökar. Inom vårt företag finns en unik kompetens för att också systematisera och lösa s.k. ”olösliga problem”.

Vi har goda kontakter med samtliga foderföretag på marknaden och kan också hjälpa till i foderoptimeringen. Vi samarbetar med det foderföretag Du som grisföretagare väljer.

Internt arbetar vi också med vårt eget smittskydd för att minimera risken för att föra smittor mellan besättningar. Vi har ett eget program för MRSA.

Vi är medlem i Sveriges Grisföretagare

Sveriges Grisföretagare påverkar genom aktiv näringsbevakning och medverkar till att skapa förbättrad konkurrenskraft för den enskilda grisföretagaren.

Vill du veta mer vad det innebär att vara medlem i Sveriges grisföretagare? Besök www.sverigesgrisforetagare.se