Om oss

Lundens Djurhälsa AB är ett veterinärt kunskapsföretag som bedriver veterinärmedicinsk grisrådgivning.

Vår vision är att göra varje kund framgångsrik. Vi ser oss själva som katalysatorer av ny kunskap, vilket innebär att vi inhämtar de senaste forskningsrönen och värderar, anpassar och omsätter dessa i våra besättningar. Vi vill att våra kunder skall kunna så mycket som möjligt och ha tillgång till den senaste kunskapen.

Varje dag som man inte lär sig något nytt är en förlorad dag. Vi har idag ett brett internationellt nätverk av kollegor som vi har mycket god kontakt med, och vi försöker också utgöra en plattform för läkemedelsföretag som vill testa av nya produkter.

När besättningarna successivt blir större blir utmaningarna inte bara rent veterinärmedicinska utan arbete med rutiner och personalrelaterade frågor får allt större betydelse. Med grunden i modern ledarskapsutbildning tar vi oss an även dessa frågor med stort intresse.