Lundens
Djurhälsa AB

Bedriver professionell veterinär hästtandvård, samt en mindre smådjursmottagning.

Lundens
Djurhälsa AB

Bedriver professionell veterinär grisrådgivning.

Lundens Djurhälsovård AB

Bedriver förebyggande hälsokontroll för en helhetslösning avseende veterinär grisrådgivning.