Ny policy för dokumentation av behov av tandfilning

 20 januari, 2015

I Hallands län ställer länsstyrelsen krav på att behovet av tandfilning skall dokumenteras. För halländska besättningar gäller därför att om eventuellt behov av tandfilning anses föreligga skall en uppföljning göras på en gylt- och en suggkull med och en av varje utan tandfilning i samband med att grupp 1 grisar. Resultatet dokumenteras och diskuteras vid nästa besök.

I SJVFS 2013:41 står:

4 § Följande operativa ingrepp på djur får utföras under de förutsättningar som
anges nedan samt i 3 §.
1. Slipning av tänder på gris. Slipning får inte ske rutinmässigt utan bara om det
erfarenhetsmässigt har visat sig uppkomma skador på andra djur och det görs
innan djuret har uppnått en veckas ålder.