Ny hästodontolog på Lundens Hästklinik!

 11 september, 2018

Veterinär Ylva Lindberg får nu titulera sig hästodontolog!

Studierna för att blir hästodontolog tar minst 3 år. Det finns idag 21 st examinerade hästodontologer i Sverige.

För att bli hästodontolog måste man som veterinärer genomgår tre delkurser och skriftligt och muntligt presentera undersökningar av hästar som involverar bla undersökning, behandling, röntgen, provtagning och diagnostisering. Efter den sista kursen sker en examination. De som klarat examen för fortbildningen får kalla sig för hästodontologer. Det är en tuff examination med extremt höga krav. Ansvariga för fortbildningen och examinationen är Ove Wattle och Torbjörn Lundström vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).