Lundens Djurhälsa ABs syn på det ökade smittrycket

 6 mars, 2019

Tyvärr är smittrycket avseende luftvägssjukdomar och EHV högre i år än tidigare år. Detta leder till att det är viktigare än någonsin med smittskydd.  Några enkla smittskyddsrutiner är:

  • Att hålla god handhygien och både tvätta och sprita händerna mellan kontakt med olika hästar
  • Byt kläder och sprita av utrustning mellan olika stall
  • Använd karantänstall för till stallet nytillkomna hästar eller hästar som varit ute och tävlat.
  • Finns det misstanke om infektioner – ta kontakt med veterinär och respektera givna isoleringsrekommendationer.
  • För dem som inte känner sig säkra på innehållet i hästägarförsäkran rekommenderas en genomläsning av denna.

Om vi tillsammans hjälps åt med dessa enkla åtgärder kommer smittrycket successivt att sjunka. Att vi dessutom närmar oss vår och sommar med ökande UV-strålning och högre temperaturer med mer utevistelse och lägre smittryck som följd kommer att hjälpa oss att ta oss igenom dessa problem.

Hur gör vi då för att våra patienter ska kunna besöka oss på kliniken på ett säkert sätt?

  • Vi tar endast emot friska djur och håller en mycket hög hygien under och emellan varje patient.
  • Vi arbetar med att skapa avstånd mellan hästarna på kliniken.
  • Om det är någon häst i stallet som under de senaste 6 veckorna innan besöket hos oss har visat symtom, ber vi vederbörande att stanna hemma för att inte riskera att smittan sprider sig. Om det ändå pga djurskyddsskäl är nödvändigt att ta emot en riskpatient sker detta på fredag eftermiddag som sista patient varefter kliniken högtryckstvättas och desinficeras. Upptorkningen över helgen leder också till en extra säkerhet.