Dansk undersökning om skyddsgrind

 20 januari, 2015

Här kommer en länk till en dansk undersökning om skyddsgrind:

http://www.livestockscience.com/article/S1871-1413(14)00564-2/pdf

Notera att lägst totaldödlighet blev det i gruppen som var lösgående före grisning och som stod med skyddsgrind de första dagarna efter förlossningen.