Ansök om torkstöd senast 20 maj!

 30 april, 2019

Man kan ansöka om torkstöd via Jordbruksverkets hemsida.

Sista ansökningsdagen är 20 maj

Följ länken nedan för mer information om hur man går tillväga.

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/stodochersattningar/krisstod2019.4.51949bb31664c986b85b9dbc.html