Priser

Undersökning utan sedering 625kr (inkl moms)

Det tillkommer kostnader vid behandling av hästen så som lugnande mediciner, förbrukningsmaterial, arvoden m.m. Kostnaderna varierar beroende på vad som skall åtgärdas och hur mycket lugnande hästen behöver.
I undersökningen ingår bettkoll och information.

 

 

Priserna varierar beroende på medicinåtgång och hur omfattande behandling som krävs.
Nedan följer ungefärliga prisexempel.

Undersökning

Med sedering
Från 1000kr
  • Beskrivande text... Priserna varierar beroende på medicinåtgång och hur omfattande behandling som krävs.

Undersökning

Med sedering
Från 1000kr
  • Beskrivande text... Priserna varierar beroende på medicinåtgång och hur omfattande behandling som krävs.

Undersökning

Med sedering
Från 1000kr
  • Beskrivande text... Priserna varierar beroende på medicinåtgång och hur omfattande behandling som krävs.

Undersökning

Med sedering
Från 1000kr
  • Beskrivande text... Priserna varierar beroende på medicinåtgång och hur omfattande behandling som krävs.

Beskrivning lorem ipsum, beskrivning lorem ipsum, beskrivning lorem ipsum…

Vad är det som kostar…

1000 kr

Beskrivning lorem ipsum, beskrivning lorem ipsum, beskrivning lorem ipsum…

Vad är det som kostar…

1000 kr

Beskrivning lorem ipsum, beskrivning lorem ipsum, beskrivning lorem ipsum…

Vad är det som kostar…

1000 kr