Efter undersökning och behandling av din häst provar vi ut bettstorlek och ger råd om vilka olika bett som kan passa din häst.