Lundens Mia

Mia

Veterinärsekreterare

Veterinärsekreterare Mia Ulander. Har varit anställd på Lundens Djurhälsa AB sedan 2010. Arbetar med administrativa uppgifter som journalskrivning, arkivering, statistiksammanställningar, praktikjournalföring och djurhälsovårdsredogörelser. Har bland annat en socionomexamen med inriktning mot personaladministration och en vårddokumentationsutbildning och har arbetat bl a på Västsvenska Handelskammaren i Skövde, på Aker Engineering i Oslo, inom administrativ pooltjänst på i huvudsak akutmottagningen på Sjukhuset i Halmstad,

som nattsekreterare på akutmottagningen på Östra sjukhuset i Göteborg, på Falu lasarett och på flera halländska vårdcentraler.

Jag tycker att det är intressant och givande med språkbehandling och att vara med i processen att utveckla Sveriges grisföretagande och att värna om svensk grisproduktion, vilket ligger mig varmt om hjärtat och känns synnerligen betydelsefullt.